ปัญหานักสืบติดตามโจรปล้นธนาคาร

โฮล์มส์ ส่งสมาชิกที่เจ้าเล่ห์ที่สุด 5 คน จากบรรดาอสาสมัครประจำถนนเบเกอร์ให้ติดตามพฤติกรรมของแก๊งโจรปล้นธนาคาร อาสาสมัครแต่ละคนต้องฝ้าดูผู้ต้องสงสัย 1 คน ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันอกไป รวมให้ไปเฝ้าที่สถานีจอดรถของรถไฟสายมหานครลอนดอน วิ่งจาก ถนนเบเกอร์ ถนนปอร์ตแลนด์ ถนนโกเวอร์ และ คิงส์ครอส และสิ้นสุดที่ฟาร์ริงตัน จากเบาะแสด้านล่าง ท่านสามารถค้นพบได้หรือไม่ว่าลักษณะเด่นใดที่อาสาสมัครแต่ละคนต้องค้นหา และ เขาถูกส่งไปที่ใด ?
  1. วิกกิ้นส์อยู่ที่ ถนนฟาร์ริงดัน แต่ เป้าหมายของเขาไม่ได้มีแผนเป็นที่คาง
  2. โจรที่สวมหมวกยู่ยี่ ถูกติดตามโดยชายที่ถนนปอร์ตแลนด์ เด็กชายซึ่งเฝ้าดูผู้ต้องสงสัยที่มีผมแดง ที่ถนนคิงส์ครอส ไม่ได้ชื่อจอห์นนี่
  3. ทอมมี่ ผู้ซึ่งติดตามดูอาชญากรที่สวมกางเกงขายาวที่ม้วนปลายขาขึ้นมาถึงเข่า อยู่ที่สถานีถัดจากจิมมี่
(ใช้ตารางนี้ในการแก้ปัญหา)

_3095

 

Kingmath Summer Course

รู้ลึกก่อนตัดสินใจเลือก

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับสำหรับปิดเทอมช่วงตุลาคมนี้ ผู้ปกครองที่ยังเลือกไม่ถูกว่าคอร์สคิงแมทส์คอร์สไหนที่จะตอบโจทย์การเพิ่มพูนทักษะให้กับน้องๆ ได้อย่างดีที่สุด วันนี้ KingClass Academy ได้นำข้อมูลของแต่ละคอร์ส รวมถึงตัวอย่างโจทย์และหลักการที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ในแต่ละคอร์สมาฝากก่อนตัดสินใจครับ

จับ Pokemon ได้กี่ตัว?

ในวันนี้เด็กชายคนหนึ่งได้เล่นเกมเพื่อจับ Pokemon ซึ่งในวันนี้เขาได้จับได้ทั้งหมด 3 ชนิด นั้นคือ Ratata (หนู), Pidgey (นก) และ Magikarp (ปลา) เมื่อกลับถึงบ้านเขาพบว่าวันนี้เขาได้จับ Pokemon ได้ถึง 150 ตัว และ จับ Magikarp ได้เท่ากับจำนวนของ Ratata และ Pidgey รวมกัน และเมื่อนับขาทั้งหมดได้จำนวนเท่ากับ 220 ขา จงหาว่าเด็กคนนี้สามารถจับแต่ละชนิดได้อย่างละกี่ตัว ?

TR-051

เนื่องด้วยจำนวนของ Magikarp เท่ากับ Ratata และ Pidgey รวมกัน ดังนั้น Magikarp จึงเป็นครึ่งของทั้งหมดนั้นก็คือ 75 ตัวและ เนื่องจาก Magikarp เป็นปลาจึงไม่มีขา ฉนั้นจำนวนขอทั้งหมดจึงเป็นของ Pidgey (2ขา) และ Rattata(4 ขา)
จึงสมมุติให้จับ Pidgey ได้ทั้งหมด 75 ตัวจะได้ขาจำนวน 150ขา ซึ่งในความเป็นจริงสามารถจับได้ทั้งหมด 220 ขาจึงขาไปทั้งหมด 70 ขาดังนั้นจึงต้องเปลื่ยน Pidgey ให้เป็น Ratata เมื่อทำเช่นนั้นการเปลื่ยนหนึ่งตัวจะเพิ่มมา 2 ขา และเพื่อให้ได้ทั้งหมด 70 ขาจึงต้องเพิ่มทั้งหมด 35 ตัว
สรุปในวันนี้เขาสามารถจับ Ratata ได้ 35 ตัว; Pidgey ได้ 40 ต้ว; และ Magikarp ได้ 75 ตัว

 

How many bananas do they have?

Ukam and Ucha each have several bananas. If Ukam gives 2 bananas to Ucha, they will have the same number of bananas. On the other hand, if Ucha gives 1 banana to Ukam, Ukam will have 3 times as many bananas as Ucha. How many bananas do they each have?
(มีคน 2 คนมีกล้วยอยู่จำนวนหนึ่ง ถ้าคนแรกให้กล้วยคนที่สองไป 2 ลูกจะทำให้มีจำนวนกล้วยของทั้งสองคนเท่ากัน แต่หากคนที่สองให้กล้วยคนแรกไป 1 ลูกจะทำให้คนแรกมีกล้วยเป็น 3 เท่าของคนที่สอง จงหาว่าแต่ละคนมีกล้วยคนละกี่ลูก)
cms1
If Ukam gives 2 bananas to Ucha, they will have the same bananas. So Ukam -2 = Ucha +2 ; Ukam = Ucha + 4 (Equation 1). if Ucha gives 1 banana to Ukam, Ukam will have 3 times as many bananas as Ucha. So Ukam + 1 = 3(Ucha -1 ) then Ukam = 3Ucha -3 -1 = 3Ucha – 4 (Equation 2).
 By putting equation 2 to equation 1, we have Ucha + 4 = 3Ucha -4 ; Ucha = 8÷ 2 = 4. since Ucha having bananas then Ukam will have 4 + 4 = 8
So Ukam have 8 bananas and Ucha have 4 bananas.
ถ้าคนแรกให้กล้วยคนที่สองไป 2 ลูกจะทำให้มีจำนวนกล้วยของทั้งสองคนเท่ากัน เราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า x = y +4 ; หากคนที่สองให้กล้วยคนแรกไป 1 ลูกจะทำให้คนแรกมีกล้วยเป็น 3 เท่าของคนที่สอง  เราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า x = 3y -4
ใส่ค่า x ลงในสมการที่ 1 , 3y – 4 = y +4 ดังนั้นเมื่อย้ายค่าสมการจะได้ y = 4 และ x = 8 ทั้ง 2 คนจึงมีกล้วย 8 และ 4 ลูกตามลำดับ

 

 

How much money? (CMS question)

Helen has a piggy bank full of dimes. One day, she decided to count her coins. Counting by 2’s, she had 1 coin left, by 3’s, had 2 left, and by 4’s she had 3 coins left. Lastly, she counted by 5’s and had 4 remaining coins. What is the least possible amount of money she could have had in her piggy bank?

(เก็บเฉพาะเหรียญ 10 ในกระปุกออมสิน ในวันหนึ่งเมื่อนำเหรียญมานับแล้วพบว่าหากนับครั้งละ 2 เหรียญจะเหลือเหรียญอยู่ 1 เหรียญ เมื่อนับครั้งละ 3 จะเหลือ 2 เหรียญ เมื่อนับครั้งละ 4 เหรียญจะเหลือ 3 เหรียญ และ เมื่อนับครั้งละ 5 เหรียญ จะเหลือ 4 เหรียญ)

cms6

By looking at the question we can see that if we add 1 more coin in the piggy bank, we can count it with no remaining coin. So to answer this question we will have to fine Greatest Common Factor (GCF) for 2,3,4,and 5. The GCF is 60, so we need to take 1 out then the number of coin will be 59 coins. The amount of money will be 59 time 10 which is 590.

จากคำถามถ้าเราเพิ่มเหรียญเข้าไปอีก 1 เหรียญจะพบว่าเราจะสามารถแบ่งเหรียญได้ลงตัวในทุกๆครั้ง ดังนั้นจึงต้องหาค่า ครน ของ 2,3,4,และ5 จะได้ค่าเท่ากับ 60 ดังนั้นเมื่อนำเหรียญออก 1 เหรียญ จึงมีเงินอยู่ในกระปุก 59 เหรียญ และ เงินในกระปุกจะได้เท่ากับ 59 คูณ 10 เท่ากับ 590

 

Piggy Bank (CMS math Question)

William and Jennifer each keep only dimes and quarter in their piggy banks. One day, they opened their piggy banks and surprisingly they both had the same amount of money. William had the same number of dimes and quarters and Jennifer had the same amount of money in dimes and in quarters. Find the least possible amount of money they each have in their piggy banks.
(มีคน 2 คนได้หยอดเหรียญเฉพาะเหรียญ 10 cents และ เหรียญ 25 cents ในกระปุกออมสินของพวกเขา ในวันหนึ่งทั้ง 2 คนได้เปิดกระปุกออมสินและพบว่าจำนวนเงินที่ทั้ง 2 คนมีเท่ากัน และพบมีกว่า จำนวนเหรียญ 10 และ 25 ของคนแรกมีจำนวนเหรียญเท่ากัน ในขณะที่คนที่สองมีจำนวนมูลค่าเงินของเหรียญ 10 เท่ากับ มูลค่าเงินของเหรียญ 25 จงหาว่าจำนวนเงินที่น้อยที่สุดของทั้งสองคนมีเงินเท่าไร?)
black3
For William to have the same numbers of dimes and quarters mean that for each 1 dime will have 1 quarter. One dime and a quarter will have a value for 35 cents, if we increase one dime and one quarter more the value will increase 35 cents. So the amount of money William have will increase every 35 cents.
On the other hand, Jennifer has the same amount of money in dimes and quarter. In order to find out how much does she had, we have to find the least common multiple (LCM) of 25 and 10. The LCM will be 50 so in order to have the same amount of money for dimes and quarter the value for each side must be equal to  50 cents. The total value will be 50 + 50 = 100 cents means that the amount of money Jennifer had will increase every 100 cents
After we know how much can the money of those two increase, we can find the answer by finding LCM for 35 and 100. So the LCM is 700 so the amount of each person have is 700 cents or 7 dollars.   

 

(เนื่องจากคนแรกมีจำนวนเหรียญที่เท่ากันดังนั้นสำหรับการเพิ่มขึ้นทุกๆ 1 เหรียญของเหรียญ 10 และ 25 จะทำให้เงินเพิ่มขึ้นทุกๆ 35 cents ในขณะที่คนที่สองจำนวนเงินของเหรียญ 10 และ 25 เท่ากัน จะทำให้มูลค่าเงินเท่ากันระหว่างเหรียญ 10 และ 25 เราจึงต้องหา ครน ของสองจำนวนนี้ และจะได้ค่าเท่ากับ 50 ดังนั้นจำนวนเงินจึงจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 50 + 50 = 100
เพื่อที่จะหาค่าเงินที่ทั้งสองคนมีจำนวนเท่ากัน จึงต้องหาค่า ครน ของ 35 และ 100 ซึ่งค่าค ครน เท่ากับ 700 ดังนั้นจำนวนเงินที่ทั้งสองมีจึงเท่ากับ 700 cents หรือเท่ากับ 7 dollars)

 

Cleaning Duty (CMS math question)

There are 32 students in Steve’s class and every day from Monday through Friday, 6 students, in order of their student number take turns cleaning. If on a Monday, students with numbers 1 – 6 cleaned the class, after how many weeks and a what day will it be their turn again? 
cms1
On each day, 6 students take turn to clean the class room. Since the cleaning is only from Monday to Friday so each week will have  5 days. So it will need 6 x 5 = 30 students each week for cleaning
Then after the first week students number 1 – 30 will take turn for cleaning, On the second week there also need 30 students to clean this time will be from number 31 – 28 and third week for 29 – 26.
Monday of the fourth week it will be number 27 – 32 turn. The the next day number 1-6 will cleaning together against.
So on the fourth week and using 17 days for number 1-6 to take turn clearing together against.