Kingmath Summer Course

รู้ลึกก่อนตัดสินใจเลือก

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับสำหรับปิดเทอมช่วงตุลาคมนี้ ผู้ปกครองที่ยังเลือกไม่ถูกว่าคอร์สคิงแมทส์คอร์สไหนที่จะตอบโจทย์การเพิ่มพูนทักษะให้กับน้องๆ ได้อย่างดีที่สุด วันนี้ KingClass Academy ได้นำข้อมูลของแต่ละคอร์ส รวมถึงตัวอย่างโจทย์และหลักการที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ในแต่ละคอร์สมาฝากก่อนตัดสินใจครับ

Advertisements

การแก้โจทย์ปัญหาที่มีส่วนซ้อนทับกัน ระดับ ป.6

การแก้โจทย์ที่มีส่วนซ้อนทับกับ เป็นลักษณะโจทย์ที่มีการเลือกระหว่างของสองสิ่งขึ้นไปซึ่งในการเลือกนั้นอาจมีคนที่ชอบมากว่าหนึ่งสิ่ง เช่น หากสำรวจคน 10 คนพบว่า มี 7 คนชอบเค้ก และ 6 คนชอบ ice cream ซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะได้ 13 ซึ่งมีมากกว่าจำนวนคนคือ 10 คนดังนั้นจึงต้องมีคนที่ชอบทั้ง เค้กและ ice cream แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามีคนที่ชอบทั้งเค้กและ ice cream กี่คน

ป6

โจทย์ลองคิด

จากจำนวนนักเรียน Kingmath 55 คน มีคนที่ชอบเรียนการแก้โจทย์ปัญหา 3/5 ของนักเรียนทั้งหมด และคนที่ชอบเรียนเรขาคณิต 7/11 ของนักเรียนทั้งหมด จงหาว่ามีนักเรียนที่ชอบเรียนการแก้โจทย์ปัญหาเพียงอย่างเดียวกี่คน?

(คำตอบ 15 คน)

 

การแก้โจทย์การเคลื่อนที่ของพาหนะ โจทย์ระดับ ป.5

โจทย์การเคลื่อนที่ของพาหนะ ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามสิ่งคือ ระยะทาง ความเร็ว และ เวลา (ซึ่งจะใช้มากในการเรียนฟิสิกส์) สูตรที่สำคัญที่ต้องทราบก็คือ ระยะทาง เท่ากับ ความเร็ว คูณด้วย เวลา)

ป5

โจทย์ลองทำ

มีรถไฟ A ซึ่งมีความยาว 150 เมตรวิ่งด้วยความเร็ว 15 เมตรต่อวินาที และ รถไฟ B วิ่งยาว 200 เมตรและวิ่งด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที หากรถไฟทั้งสองวิ่งในทิศทางตรงกันข้ามกัน จงหาว่ารถไฟทั้งสองต้องใช้เวลากี่วินาทีถึงจะวิ่งแยกออกจากกัน (นับเวลาตั้งแต่หัวรถไฟบรรจบกันจนถึงเวลาที่แยกห่างจากกัน)

(ตอบ 10 วินาที)

การแก้โจทย์ปัญหารูปแบบการปลูกต้นไม้ โจทย์ระดับ ป4

โจทย์รูปแบบการปลูกต้นไม้ เป็นคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง จำนวนหรือระยะของช่อง และ จำนวนต้นไม้หรือเสาไฟ
อาทิเช่นถนนมีความยาว 1 กิโลเมตร ต้องการติดตั้งเสาไฟโดยให้มีระยะห่างกันทุก 100 เมตรจะต้องใช้เสาไฟกี่ต้น ในกรณีที่มีเสาไฟที่หัวและท้ายของถนน ซึ่งจะต้องหาจำนวนของช่องว่างโดยนำระยะทั้งหมดมาหารด้วยระยะห่าง จะได้ 1000 / 100 = 10 ช่อง แต่เมื่อต้องติดตั้งที่หัวและท้ายจึงจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นไปอีก 1 ต้นจากจำนวนช่องว่าง จึงต้องใช้เสาไฟ 11 ต้น
ป4โจทย์ลองทำ
ต้องการปลูกต้นกุหลาบลงบนที่ดินรูปสี่เหลื่ยมจัตุรัสที่พื้นที่ขนาด 64 ตารางเมตร โดยปลูกต้นไม้ให้มีระยะห่างกัน 2 เมตร หากเตรียมต้นไม้ไว้ 15 ต้น จงหาว่ามีต้นไม้เกิน หรือ ขาดไปทั้งหมดกี่ต้น?
(คำตอบ ขาดไป 1 ต้น)

การแก้ปัญหาโดยใช้ผลรวมคงที่ โจทย์ระดับ ป.3

โจทย์การนำสิ่งของมาแบ่งโดยที่ผลรวมของสิ่งของนั้นไม่เปลื่ยนแปลง เช่น นาย A มีขนมอยู่ 10 ชิ้น และ นาย B มีขนมอยู่ 20 ชิ้น นาย B ต้องแบ่งขนมให้นาย A กี่ชิ้นทั้งสองคนจึงมีขนมเท่ากัน จะเห็นได้ว่าขนมมีผลรวมคือ 30 ชิ้นในกรณีที่แบ่งเท่ากันจะได้คนละ 15 ชิ้น

ป3

โจทย์ลองทำ

ฮันโซลและยองซูมีแถบกระดาษสียาว 7 m และ 5 m ตามลำดับ ยองซูแบ่งกระดาษสีให้ฮันโซลไปจำนวนหนึ่ง ทำให้ความยาวแถบกระดาษสีของฮันโซลเป็น 3 เท่าของยองซู จงหาว่ายองซูแบ่งกระดาษสีให้ฮัลโซลไปกี่ m?

(คำตอบ 2 m)

 

การแก้ปัญหาโดยการกำจัดให้เหลือเพียงข้างเดียว โจทย์ระดับชั้น ป2

โจทย์จะให้ราคารวมของสิ่งของ 2 สิ่งมาโดยมีการซื้อที่แตกต่างกัน เช่นหากซื้อมันฝรั่งแผ่น 1 ถุงกับน้ำอัดลม 1 ขวดราคา 35 บาท (โดยที่เราไม่รู้ราคาของของแต่ละอย่าง) และเมื่อซื้อมันฝรั่งแผ่น 2 ถุงและน้ำอัดลม 1 ขวดในราคา 55บาท เราก็จะสามารถหาราคาของแต่ละสิ่งได้ (คล้ายๆกับการตั้งสมการ)

ป2

โจทย์ลองทำ

ลูกพลับ 1 ผล กับลูกท้อ 1 ผลราคา 450 วอน และลูกพลับ 2 ผลกับลูกท้อ 1 ผล ราคา 600 วอน จงหาว่าลูกท้อ 1 ผลราคาเท่าไร

(คำตอบคือ ลูกท้อราคา 300 วอน)

การแก้โจทย์โดยการคิดย้อนกลับ (ระดับ ป1)

 การคิดย้อยกลับ เป็นโจทย์ประเภทที่เราต้องการที่จะหาจำนวนเริ่มต้นโดยให้ผลลัพธ์มา อาทิเช่น มีส้ม 10 กินไป 3 ผล จะเหลือส้มกี่ผล? หากเป็นโจทย์ที่ต้องคิดย้อนกลับจะถามว่า มีส้มจำนวนหนึ่งหากกินไป 3 ผล จะเหลือ 7 ผล จงหาว่าตอนแรกมีส้มอยู่กี่ผล?

ป1

โจทย์ลองทำ
ต้องการนำจำนวนหนึ่ง ไปบวกกับ 7 แล้วลบกับ 11 แต่ทำผิดนำไปลบกับ 7 แล้วบวกด้วย 11 ได้ผลลัพธ์เป็น 25 หากคำนวณถูกต้องจะได้ผลลัพธ์เท่าไร?
(คำตอบคือ 17)