หลักสูตร Black Hole

หลักสูตรคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลสาหรับเด็กอัจฉริยะและมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

บทเรียนและแบบฝึกที่หลากหลายและแปลกใหม่จะช่วยเสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative)และการแก้ปัญหา (Problem Solving)สู่การเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างยอดเยี่ยม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s