โจทย์หาราคาเมื่อบางส่วนของตัวเลขหายไป

ในร้านขายของเล่นแห่งหนึ่ง มีของเล่นชนิดเดียวกันอยู่ทั้งหมด 72 ชิ้นเมื่อต้องการไปดูราคาของของเล่นนี้กลับพบว่าใบเสร็จราคาตัวเลขแรกกับตัวเลขสุดท้ายเลือนหายไป ถ้าใบเสร็จแสดงราคา _4,53_ บาท จงหาว่าของเล่น 1 ชิ้นมีราคาเท่าไร ?
TR-027
ตอบ
เมื่อสินค้าทั้ง 72 ชิ้นมีราคาที่เท่ากันหมายความว่าตัวเลข 5 หลัก  _4,53_ ต้องสามารถหาร 72 ได้ลงตัว ซึ่ง 72 มาจาก 8 x 9 ดังนั้น เลข 5 หลักนี้เองก็จะต้องหาร 8 และ 9 ได้ลงตัวด้วย 
เราจะเริ่มจากจำนวนที่หารด้วย 8 ลงตัว เลข 8 เมื่อคูณกับ 125 จะได้ 1,000 ดังนั้นหากเราต้องการทราบว่าตัวเลขไหนที่สามารถหาร 8 ได้ลงตัวเราแค่สังเกตเลข 3 ตัวสุดท้ายก็จะทราบได้ว่าเลขชุดนี้สามารถหาร 8 ได้ลงตัวหรือไม่ และแน่นวนว่าเลข 3 หลักนี้ต้องเป็นเลขคู่ ดังนั้นในจำนวนเลข 53_ มีเพียงแค่ 536 ท่านั้นที่สามารถหาร 8 ได้ลงตัวดังนั้นเลขตัวสุดท้ายจึงเท่ากับ 6
ในการหาเลขตัวหน้าเราจึงต้องหาว่าเลขไหนที่สามารถหาร 9 ได้ลงตัว ในการหาตัวเลขที่หาร 9 ได้นั้นเมื่อเรานำเอาผลรวมของตัวเลขทุกจำนวนมารวมกันแล้วสามารถหาร 9 ได้ เลขชุดนั้นก็จะสามารถหาร 9 ได้ลงตัว เมื่อนำเอาเลข 4 ตัวที่เราทราบแล้วคือ 4,5,3,6 มารวมกัน 4+5+3+6 = 18 ซึ่งก็สามารถหาร 9 ได้ลงตัวดังนั้น หากต้องรวมอีก 1 ตัวเลขลงไปจะมีเพียงแค่ 0 และ 9 เท่านั้นที่สามารถใส่ลงไปได้ แต่หากใส่ 0 ลงไปนั้นย่อมไม่สมเหตผล ดังนั้นจึงมีเพียงเลข 9 เท่านั้น ราคารวมจึงเท่ากับ 94,536 บาท
ราคาของเล่นหนึ่งชิ้นเท่ากับ 94,536 ÷ 72 = 1,313 บาท

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s