หาตัวเลข 3 หลักตามคุณสมบัติ

จงหาเลข 3 หลักที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ทั้งหมด
1. หารด้วย 5 ลงตัว
2. เมื่อสลับหลักสิบและหลักร้อย ค่าจะมากกว่าเดิม
3. เมื่อสลับหลักหน่วยกับหลักสิบ ค่าจะน้อยลงและหารด้วย 2 ลงตัว
4. สามารถหารด้วย 9 ลงตัว
images6HX8H2S3
ตอบ
จากคุณสมบัติที่ 1 ตัวเลข 3 หลักที่สามารถหาร 5 ได้ลงตัวจะต้องมีหลักหน่วยที่ลงท้ายด้วย 5 และ 0 เท่านั้น
จากคุณสมบัติที่ 3 เมื่อสลับหลักหน่วยกับหลักสิบแล้วจะทำให้ค่าน้อยลงและหาร 2 ได้ลงตัว ดังนั้นหากให้เลขหลักหน่วยเท่ากับ 0 หลักสิบจะสามารถเป็น 2,4,6,8 และหากหลักหน่วยเท่ากับ 5 หลักสิบจะสามารถเป็น 6,8
จากคุณสมบัติ 4 เลขที่สามารถหาร 9 ได้ลงตัวคือตัวเลขที่เมื่อรวมผลรวมของเลขแต่ละหลักจะสามารถหาร 9 ได้ลงตัว เมื่อนำมารวมกันการหาตัวเลขในขั้นต้นจะได้ดังนี้ 720, 540 , 360 , 180 , 765 และ  585
จากคุณสมบัติที่ 2 เมื่อสลับหลักร้อยกับหลักสิบ ค่าจะต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงมีเพียงแค่ 360 , 180 , และ 585 ที่ตรงตามคุณสมบัติทั้ง 4 ข้อข้างต้น

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s