แบบฝึกหัดเตรียมสอบ TEDET ป.6

มีลูกบอลที่กระดอนขึ้น 80 % ของความสูงที่ตกลงมา ถ้าความสูงในการกระดอนขึ้นครั้งที่สามของลูกบอลนี้ที่บันไดดังรูปด้านล่างเท่ากับ 22.4 cm จงหาว่าจุดที่บอลตกลงมาครั้งแรกสูงจากพื้นกี่ cm?
226
ตอบ 
ในการแก้โจทย์ขอนี้ต้องในความสูงของบันไดในแต่ละขั้นมาคิดรวมด้วย (เปลื่ยน 80% ให้เป็น 0.8 เพื่อง่ายในการคำนวน)
ความสูงจากการกระดอนครั้งที่ 2 = (22.4 x 0.8) + 20 = 48 cm
ความสูงจากการกระดอนครั้งที่ 1 = (48 x 0.8) – 20 = 40 cm
ความสูงครั้งแรกสูงจากพื้น = (40 x 0.8) + 20 = 70 cm
ดังนั้นจุดที่ลูกบอลตกลงมาครั้งแรกสูงจากพื้น 70 cm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s