แบบฝึกหัดเตรียมสอบ TEDET ป5

สร้างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวางซ้อนลูกเต๋า ถ้ามองทรงสี่เหลื่ยมจากด้านหน้าจะเห็นลูกเต๋า 72 ลูก มองจากด้านบนเห็นลูกเต๋า 32 ลูก และมองจากด้านข้างเห็นลูกเต๋า 36 ลูก จงหาว่าวางซ้อนลูกเต๋าทั้งหมดกี่ลูก?
216
ตอบ
สิ่งแรกที่ควรทำคือวาดภาพออกมาดังรูป ด้านบน เราจะได้ A x B = 72 ; B x C = 36 ; A x C = 32 
ดังนั้น
A จะต้องเป็นตัวหารร่วมของ 32 และ 72 ( A = 8)
B จะต้องเป็นตัวหารร่วมของ 72 และ 36 ( B = 9)
C  จะต้องเป็นตัวหารร่วมของ 72 และ 36 ( C = 4)
ลูกเต๋าทั้งหมดเท่ากับ 8 x 9 x 4 = 288 ลูก
หรือ แก้โจทย์โดยนำผลคูณของ A x A x B x B x C x C = ABC x ABC = 72 x 36 x 32 = 82,944 = 288 x 288
ดังนั้นลูกเต๋าจึงมีทั้งหมด 288 ลูก

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s