แก้โจทย์เรขาคณิตโดยแทนค่าสมการ

การแก้โจทย์เรขาคณิตและแก้โจทย์สมการมักถูกมองว่าเป็นคนละเรื่องไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ แต่ในการแก้โจทย์เรขาคณิตบางครั้งต้องนำความรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์สมการมาร่วมใช้งาน เช่น โจทย์ตัวอย่างนี้

จงหาค่าของมุม a จากรูปที่กำหนดให้

20160527113645

วิธีการแก้โจทย์

จากความรู้เรื่องมุมภายนอกจะทราบว่า มุม ACE จะเท่ากับผลรวมของมุม ABC และมุม BAC ดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปของสมการได้ว่า x + x = 60 + o + o (สมการที่ 1)

และใช้ความรู้จากเรื่อมุมภายนอกเช่นกันจะทราบว่า มุม DCE จะเท่ากับผลรวมของมุม BDC และมุม DBC ดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปของสมการได้ว่า x = o + a (สมการที่ 2)

จากนั้นแทนค่า x ในสมการที่ 2 ลงไปในสมการที่ 1 จะได้ว่า o + a + o + a = 60 + o + o ; เนื่องจากทั้ง 2 ฝั่งมีจำนวนของ o เท่ากันเมื่อตัด o ทิ้งจะได้ a + a = 60 ดังนั้น a = 30 องศา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s