การแก้โจทย์ปัญหาที่มีส่วนซ้อนทับกัน ระดับ ป.6

การแก้โจทย์ที่มีส่วนซ้อนทับกับ เป็นลักษณะโจทย์ที่มีการเลือกระหว่างของสองสิ่งขึ้นไปซึ่งในการเลือกนั้นอาจมีคนที่ชอบมากว่าหนึ่งสิ่ง เช่น หากสำรวจคน 10 คนพบว่า มี 7 คนชอบเค้ก และ 6 คนชอบ ice cream ซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะได้ 13 ซึ่งมีมากกว่าจำนวนคนคือ 10 คนดังนั้นจึงต้องมีคนที่ชอบทั้ง เค้กและ ice cream แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามีคนที่ชอบทั้งเค้กและ ice cream กี่คน

ป6

โจทย์ลองคิด

จากจำนวนนักเรียน Kingmath 55 คน มีคนที่ชอบเรียนการแก้โจทย์ปัญหา 3/5 ของนักเรียนทั้งหมด และคนที่ชอบเรียนเรขาคณิต 7/11 ของนักเรียนทั้งหมด จงหาว่ามีนักเรียนที่ชอบเรียนการแก้โจทย์ปัญหาเพียงอย่างเดียวกี่คน?

(คำตอบ 15 คน)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s