การแก้โจทย์ปัญหารูปแบบการปลูกต้นไม้ โจทย์ระดับ ป4

โจทย์รูปแบบการปลูกต้นไม้ เป็นคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง จำนวนหรือระยะของช่อง และ จำนวนต้นไม้หรือเสาไฟ
อาทิเช่นถนนมีความยาว 1 กิโลเมตร ต้องการติดตั้งเสาไฟโดยให้มีระยะห่างกันทุก 100 เมตรจะต้องใช้เสาไฟกี่ต้น ในกรณีที่มีเสาไฟที่หัวและท้ายของถนน ซึ่งจะต้องหาจำนวนของช่องว่างโดยนำระยะทั้งหมดมาหารด้วยระยะห่าง จะได้ 1000 / 100 = 10 ช่อง แต่เมื่อต้องติดตั้งที่หัวและท้ายจึงจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นไปอีก 1 ต้นจากจำนวนช่องว่าง จึงต้องใช้เสาไฟ 11 ต้น
ป4โจทย์ลองทำ
ต้องการปลูกต้นกุหลาบลงบนที่ดินรูปสี่เหลื่ยมจัตุรัสที่พื้นที่ขนาด 64 ตารางเมตร โดยปลูกต้นไม้ให้มีระยะห่างกัน 2 เมตร หากเตรียมต้นไม้ไว้ 15 ต้น จงหาว่ามีต้นไม้เกิน หรือ ขาดไปทั้งหมดกี่ต้น?
(คำตอบ ขาดไป 1 ต้น)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s