การแก้ปัญหาโดยใช้ผลรวมคงที่ โจทย์ระดับ ป.3

โจทย์การนำสิ่งของมาแบ่งโดยที่ผลรวมของสิ่งของนั้นไม่เปลื่ยนแปลง เช่น นาย A มีขนมอยู่ 10 ชิ้น และ นาย B มีขนมอยู่ 20 ชิ้น นาย B ต้องแบ่งขนมให้นาย A กี่ชิ้นทั้งสองคนจึงมีขนมเท่ากัน จะเห็นได้ว่าขนมมีผลรวมคือ 30 ชิ้นในกรณีที่แบ่งเท่ากันจะได้คนละ 15 ชิ้น

ป3

โจทย์ลองทำ

ฮันโซลและยองซูมีแถบกระดาษสียาว 7 m และ 5 m ตามลำดับ ยองซูแบ่งกระดาษสีให้ฮันโซลไปจำนวนหนึ่ง ทำให้ความยาวแถบกระดาษสีของฮันโซลเป็น 3 เท่าของยองซู จงหาว่ายองซูแบ่งกระดาษสีให้ฮัลโซลไปกี่ m?

(คำตอบ 2 m)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s