การแก้โจทย์โดยการคิดย้อนกลับ (ระดับ ป1)

 การคิดย้อยกลับ เป็นโจทย์ประเภทที่เราต้องการที่จะหาจำนวนเริ่มต้นโดยให้ผลลัพธ์มา อาทิเช่น มีส้ม 10 กินไป 3 ผล จะเหลือส้มกี่ผล? หากเป็นโจทย์ที่ต้องคิดย้อนกลับจะถามว่า มีส้มจำนวนหนึ่งหากกินไป 3 ผล จะเหลือ 7 ผล จงหาว่าตอนแรกมีส้มอยู่กี่ผล?

ป1

โจทย์ลองทำ
ต้องการนำจำนวนหนึ่ง ไปบวกกับ 7 แล้วลบกับ 11 แต่ทำผิดนำไปลบกับ 7 แล้วบวกด้วย 11 ได้ผลลัพธ์เป็น 25 หากคำนวณถูกต้องจะได้ผลลัพธ์เท่าไร?
(คำตอบคือ 17)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s