จำนวนนักเรียน?

โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่จำนวนหนึ่งเมื่อจัดแถวแถวละ 150 คนก็จะมีคนเกินมา 50 คน แต่ถ้าจัดแถวแถวละ 200 คนก็จะขาดไปจำนวน 100 คน แสดงว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนอย่างน้อยกี่คน?
TR-027
ถ้าจัดแถวละ150คนจะขาดเกิน 50คนในขณะที่จัด 200 คนจะขาดไป 100 คน นั่นหมายความว่า ถ้าเพิ่มทหารอีก 100 คนก็จะจัดแถวละ 200 คนพอดีและถ้าจัดแถวแถวละ 150 คนก็จะมีทหารเกินมา 50+100= 150 คน จึงต้องเพิ่มทหารอีกแถวละ 200-150 = 50คนจึงจะจัดแถวได้พอดี

การคำนวณก็จะสามารถหาได้โดยนำ 150 มาหารด้วย 50 ก็จะได้เท่ากับ 3 ดังนั้นจึงมีแถวทั้งหมด 3 แถว ส่วนการคำนวณหานักเรียนจะทำได้โดยการ เอา 3แถวมาคูณกับ 150 จากนั้นก็นำมารวมกับส่วนที่เกินมา 50 คน คือ 150×3 + 50 = 500 คนดังนั้นจึงมีนักเรียนทั้งหมด 500 คน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s