วิธีหาเหรียญปลอม?

มีเหรียญเงินอยู่จำนวน 30 ถุงเป็นเหรียญจริงจำนวน 29 ถุงและเหรียญปลอม 1 ถุง ซึ่งเหรียญจริงมีน้ำหนัก 10 กรัมในขณะที่เหรียญปลอมเบาว่าเหรียญจริง 1 กรัม แต่เนื่องจากมีเหรียญจำนวนมากและลักษณะคล้ายกันจึงทำให้ยากนำการแยกแยะด้วยสายตา หากเราต้องการรู้ว่าถุงไหนใส่เหรียญปลอมเอาไว้โดยให้ใช้การชั่งเพียง 1 ครั้งจะทำได้โดยวิธีใด
102315-3260
กำหนดหมายเลขให้ถุงตั้งแต่1-30 จากนั้นหยิบเหรียญจำนวนเท่าหมายเลข คือ ถุง 1 หยิบ 1 เหรียญ ถุง2 หยิบ 2 เหรียญ ทำแบบนี้จนถึงถุง 30 ก็หยิบ 30 เหรียญ จากนั้นนำมาชั่งรวมกัน ซึ่งหากเป็นเหรียญจริงทั้งหมดจะได้นำ้หนักเท่ากับ (1+2+3+…+29+30) x 10 = 4,650 กรัม สมมุติว่าชั่งน้ำหนักได้ 4,635 กรัม แล้วนำ 4,650-4,635 = 15 กรัม ก็คือมี 15 กรัมที่หายไปดังนั้นเหรียญปลอมจึงอยู่ในถุงหมายเลข 15 นั้นเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s