ลำดับความสัมพันธ์

คำถามจากโจทย์ TEDET ชั้นป2 ปี2558
พิจารณาจำนวนที่เรี่ยงตามความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
5 , 6 , 14 ,  29 , 51 , ? , 116
จำนวนที่เป็น ? คือจำนวนใด
จำนวนที่เรียงตามความสัมพันธ์คือจำนวนที่มีการเกิดซ้ำ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยมีกฏที่แน่นอน เช่น 2,4,6,8,10 คือชุดความสัมพันธ์ที่มีการเพิ่มขึ้นครั้งละ 2 เมื่อดูจากโจทย์ที่ให้จะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นดังนี้ 1 (5 ไป 6), 8 (6 ไป 14), 15 (14 ไป 29), 22 (29 ไป 51) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นที่ไม่แน่นอน และไม่ทราบว่าครั้งต่อไปควรเป็นเท่าไร แต่หากเราได้สังเกตุการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่เพิ่มขึ้นคือ  1 , 8,15 , 22 แล้วจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นครั้งละ 7 ( 1+7 = 8 ; 8 + 7 = 15; 15+7 =22) ดังนั้นการเพิ่มครั้งต่อไปจึงเป็น 22 + 7 = 29
คำตอบจึงเป็น ?= 51 + 29 = 80 ; ลองตรวจสอบคำตอบ 29+7 = 36 เมื่อนำเอา 80 + 36 = 116 ดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

_476

Advertisements

เฉลย TEDET 57 (ป5 & ป6)

เฉลยของ ป5 และ ป6 ครับ เนื่องจากบางข้อโดยเฉพาะข้อหลังๆจะต้องค่อยๆไล่ตัวเลขออกมาเพื่อหาคำตอบแต่เนื่องจากพื้นที่น้อยจึงข้ามบางขั้นตอนไปเพื่อให้ง่ายขึ้น แต่หากอ่านแล้วไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ที่ Line kingmaththewalk ครับ

TEDET_Math_G5(Answer)

TEDET_Math_G6(Answer)

(Line QR cord)

11041778_1577576229196070_4373796970118495244_n

เฉลย TEDET ปี 57 (ป 2-4)

เฉลยข้อสอบของ TEDET ของปี 2557 สำหรับประถม 2 , 3 , 4 (ของ ป5 และ ป6 จะใส่ในวันพรุ่งนี้ครับ) เนื่องจากเขียนด้วยลายมือลงไปใน PDF file อาจทำให้บางตัวอักษรยากที่จะอ่าน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ หากมีคำถามสงสัยในเฉลยข้อใดสามารถส่ง Line มาสอบถามได้ที่ Line id: kingmaththewalk ครับ ขอบคุณครับ (ตัว File เฉลยสามารถกดดูได้ตาม Link ด้านล่างนะครับ)

TEDET_Math_G2 (Answer)

TEDET_Math_G3 (Answer)

TEDET_Math_G4 (Answer)

kingmath logo พื้นเขียว

จำนวนนักเรียน?

โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่จำนวนหนึ่งเมื่อจัดแถวแถวละ 150 คนก็จะมีคนเกินมา 50 คน แต่ถ้าจัดแถวแถวละ 200 คนก็จะขาดไปจำนวน 100 คน แสดงว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนอย่างน้อยกี่คน?
TR-027
ถ้าจัดแถวละ150คนจะขาดเกิน 50คนในขณะที่จัด 200 คนจะขาดไป 100 คน นั่นหมายความว่า ถ้าเพิ่มทหารอีก 100 คนก็จะจัดแถวละ 200 คนพอดีและถ้าจัดแถวแถวละ 150 คนก็จะมีทหารเกินมา 50+100= 150 คน จึงต้องเพิ่มทหารอีกแถวละ 200-150 = 50คนจึงจะจัดแถวได้พอดี

การคำนวณก็จะสามารถหาได้โดยนำ 150 มาหารด้วย 50 ก็จะได้เท่ากับ 3 ดังนั้นจึงมีแถวทั้งหมด 3 แถว ส่วนการคำนวณหานักเรียนจะทำได้โดยการ เอา 3แถวมาคูณกับ 150 จากนั้นก็นำมารวมกับส่วนที่เกินมา 50 คน คือ 150×3 + 50 = 500 คนดังนั้นจึงมีนักเรียนทั้งหมด 500 คน

วิธีหาเหรียญปลอม?

มีเหรียญเงินอยู่จำนวน 30 ถุงเป็นเหรียญจริงจำนวน 29 ถุงและเหรียญปลอม 1 ถุง ซึ่งเหรียญจริงมีน้ำหนัก 10 กรัมในขณะที่เหรียญปลอมเบาว่าเหรียญจริง 1 กรัม แต่เนื่องจากมีเหรียญจำนวนมากและลักษณะคล้ายกันจึงทำให้ยากนำการแยกแยะด้วยสายตา หากเราต้องการรู้ว่าถุงไหนใส่เหรียญปลอมเอาไว้โดยให้ใช้การชั่งเพียง 1 ครั้งจะทำได้โดยวิธีใด
102315-3260
กำหนดหมายเลขให้ถุงตั้งแต่1-30 จากนั้นหยิบเหรียญจำนวนเท่าหมายเลข คือ ถุง 1 หยิบ 1 เหรียญ ถุง2 หยิบ 2 เหรียญ ทำแบบนี้จนถึงถุง 30 ก็หยิบ 30 เหรียญ จากนั้นนำมาชั่งรวมกัน ซึ่งหากเป็นเหรียญจริงทั้งหมดจะได้นำ้หนักเท่ากับ (1+2+3+…+29+30) x 10 = 4,650 กรัม สมมุติว่าชั่งน้ำหนักได้ 4,635 กรัม แล้วนำ 4,650-4,635 = 15 กรัม ก็คือมี 15 กรัมที่หายไปดังนั้นเหรียญปลอมจึงอยู่ในถุงหมายเลข 15 นั้นเอง