มีปลาคาร์ปกี่ตัว

มีชายผู้หนึ่งได้ซื้อสัตว์น้ำต่างๆมาในราคา 3,600 บาท ประกอบด้วยหอยสีทองราคาตัวละ 130 บาท หอยสีขาวตัวละ 104 บาท กุ้งตัวละ 78 บาท และปลาคาร์ปตัวละ 170 บาท อยากรู้ว่าซื้อปลาคาร์ปมากี่ตัว?
TR-033
สิ่งที่ยากสำหรับโจทย์นี้คือไม่รู้ว่าจำนวนรวมของสัตว์ทั้งหมดมีกี่ตัว จะเดาสุ่มและค่อยๆเพิ่มหรือลดสัตว์ที่ละชนิดก็ค่อนข้างใช้เวลามาก ดังนั้น การแก้โจทย์ข้อนี้จึงต้องหาความต่างระหว่างปลาคาร์ปและสัตว์น้ำอื่นๆ

หากเราดูราคาของสัตว์ทุกชนิดจะเห็นได้ว่านอกจากปลาคาร์ปแล้วสัตว์น้ำอื่นๆจะสามารถหารด้วย 13 ได้ลงตัว ซึ่งหมายความว่าหากไม่นับปลาคาร์ปแล้วละก็ไม่ว่าจะซื้อสัตว์น้ำชนิดอื่นมากขนาดไหนก็จะสามารถหารด้วย 13 ได้ลงตัว

ปลาคาร์ปราคาตัวละราคา 170 บาทเมื่อนำมาหารด้วย 13 จะได้เท่ากับ 13 เศษ 1 ดังนั้นนำเอาราคาทั้งหมดคือ 3,600บาท มาหารกับ 13จะได้เท่ากับ 276 เศษ 12 จึงมีปลาคาร์ปทั้งหมด 12 ตัว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s