จำนวนของที่ซื้อ?

Question
นาย เอ และ บี ไปซื้อแอปเปิลและส้ม
โดยนาย เอ ซื้อแอปเปิลลูกละ 50 บาท และซื้อส้มลูกละ 15 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 1395 บาท
ส่วนนาย บี ซื้อแอปเปิลลูกละ 45 บาทและส้มลูกละ 20 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 1670 บาท
เมื่อกลับมาเปรียบเทียบดู ปรากฎว่าเมื่อรวมจำนวนผลของลูกแอปเปิลและส้มที่นาย เอ และ บี ซื้อมาจะได้จำนวนเท่ากัน
ถามว่า เอ ซื้อแอปเปิลมากี่ลูก?

TR-002

Answer

การแก้คำถามข้อนี้ไม่มีสูตรลัดในการหา เราต้องสร้างความน่าจะเป็นในการซื้อทั้งหมดของนาย เอ และ บี ออกมา

  • สำหรับ เอ จำนวนส้มที่สามารถซื้อได้จะเท่ากับ 1395 / 15 = 93 ลูก และ ครน ระหว่าง 50 กับ 15 คือ 150 เราจะรู้ว่าราคาแอปเปิล 3 ลูกเท่ากับส้ม 10ผล จากนั้นก็สร้างตาราง ระหว่างจำนวนแอปเปิล ส้ม และผลรวม
  • จากนั้นก็ทำแบบเดียวกันกับ บี เมื่อตารางเสร็จก็นำผลรวมมาเปรียบเทียบเพราะโจทย์บอกว่าผลรวมของผลไม้ทั้งสองคนเท่ากัน
  • จะได้คำตอบคือ เอ ซื้อแอปเปิล 18 ลูก ส้ม 33 ลูก ส่วน บี ซื้อแอปเปิล 26 ลูก และส้ม 25 ลูก

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s