ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อการประหยัดเวลา

มีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งต้องการจะข้ามสะพานไปยังงานเลี้ยงที่ปราสาทในยาวค่ำคืน และประตูปราสาทจะปิดภายใน 16 นาที เด็กๆเจอปัญหายุ่งยากให้แล้ว เพราะสะพานแขวนทั้งยาวและน่ากลัว ทำให้สามารถเดินไปได้ครั้งละ 2 คนเท่านั้น อีกทั้งเอาไฟฉายมาเพียงอันเดียว

ชื่อของเด็กกลุ่มนี้คือ เร็วปู๊ด เชื่องช้า ระวัง และ เร่งรีบ
เร็วปู๊ดสามารถข้ามสะพานได้ภายใน 1 นาที เชื่องช้าต้องใช้เวลา 8 นาที ระวังใช้ 5 นาที และ เร่งรีบใช้เวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น
เอาล่ะ แล้วต้องทำยังไง คนหนึ่งถือไฟฉายแล้วเดินข้ามครั้งละ 2 คน โดยจะนับเวลาคนที่เดินช้าสุด (เช่นหากเร่งรีบไปกับระวังจะใช้เวลาข้ามสะพาน 5 นาที ตามเวลาของระวัง) แล้วหนึ่งในนั้นต้องเอาไฟฉายกลับมาอีกรอบ เพราะคนที่เหลือก็ต้องใช้ไฟฉายข้ามมาเหมือนกัน
ทำอย่างไรถึงจะทำให้เด็กทั้ง 4 ข้ามสะพานได้ทั้งหมดภายใน 16 นาที?

TR-002

คำตอบ

จุดสำคัญคือการให้คนที่เดินช้านั้นเดินรอบให้น้อยที่สุดในขณะที่คนที่เดินเร็วให้เดินหลายรอบ
ดังนั้น
1. ให้เร็วปู๊ดและเร่งรีบไปด้วยกันก่อน (2 นาที)
2. ให้เร็วปู๊ดนำไฟฉายกลับมาที่จุดเริ่มต้น (1 นาที)
3. ให้เชื่องช้าและระวังเดินข้ามไปด้วยกัน (8 นาที)
4. ให้เร่งรีบถือไฟฉายกลับมา ( 2 นาที)
5. รอบสุดท้ายเร็วปู๊ดและเร่งรีบเดินข้ามไปด้วยกัน ทุกคนก็จะข้ามมาได้หมด (2 นาที)
ดังนั้นเวลารวมจะได้ 2 + 1 + 8 + 2 + 2 = 15 นาที ทำให้เด็กๆสามารถไปงานเลี้ยงได้ตามเวลาที่ต้องการ

untitled

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s