การแก้โจทย์คณิตศาสตร์ 3

น้องๆหลายคนมักจะมีปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหา เพราะไม่สามารถเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไร เนื่องจากการคำนวณโดยที่มีสมการมาให้แล้วนั้น เป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาที่เราทราบถึงปัญหาแล้ว แต่ในการแก้ไขโจทย์ที่ซับซ้อนเราจะมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าใจว่าปัญหาคืออะไร (Recognize the mathematic problem)
2. เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา (Select Appropriate Mathematic Starategy)
3. แก้ไขปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ที่เลือกมา (Execute the Mathmatic Problem according to the seclected Stategy)
4. ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ (Recheck the answer)
คำถาม (ตัวอย่างโจทย์คำถามชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)
จากจำนวนลูกอมที่ซอกกีมี แบ่งให้น้องไป 32 เม็ด และได้รับจากพี่ชายมาเพิ่มอีก 15 เม็ด จึงมีลูกอม 185 เม็ด จงหาว่าตอนแรกซอกกีมีลูกอมกี่เม็ด?
1. เข้าใจว่าปัญหาคืออะไร ปัญหาที่เราต้องการจะหาคือตอนแรกซอกกีมีลูกอมเท่าไร
2. เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เราไม่ทราบว่าตอนแรกมีเท่าไร แต่ทราบว่าตอนสุดท้ายเหลือเท่าไร และ ทราบว่ามีการแบ่งและได้เพิ่มมาเท่าไร ซึ่งก็คือ จำนวนลูกอมที่มี ลบด้วยจำนวนที่แบ่งให้น้องไป บวกด้วยจำนวนที่ได้เพิ่มจากพี่ จะรวมกันเท่ากับ 185 เม็ด สามารถเขียนสมการได้ว่า จำนวนลูกอมตอนแรก – 32 + 15 = 185 (ดังนั้นเราจะใช้กลยุทธ์แก้ปัญหาโดยการคิดย้อนกลับ) เป็น จำนวนลูกอมตอนแรก = 185 – 15 +32
3. แก้ปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ จำนวนลูกอมตอนแรก = 185 -15 +32 = 202 เม็ด
4. ตรวจคำตอบ โดยนำเอาลูกอมตอนแรก ลบด้วยจำนวนที่แบ่งให้น้องไป บวกด้วยจำนวนที่ได้เพิ่มจากพี่ คือ 202 -15 +32 = ? เมื่อหาคำตอบออกมาจะได้ 185 ซึ่งเท่ากับจำนวนลูกอมที่เหลือ แสดงว่าเราแก้โจทย์ปัญหานี้ได้ถูกต้อง
ตัวอย่างกลยุทธ์การแก้ปัญหาโดยการคิดย้อยกลับของ King Math (รูปด้านล่าง, กดที่รูปเพื่อให้รูปใหญ่ขึ้น)

Untitled

untitled

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s