ความลับของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5

เรื่องราวของเลข 1 
ถ้าในโลกนี้ไม่มี 1 อย่างฉัน อะไรอย่างอื่นก็คงไม่มีไปด้วย เพราะ 1 อย่างฉันเป็นจำนวนที่แสดงถึง “การเริ่มต้น” และ “การดำรงอยู่” ในโลกนี้มีอะไรบ้างที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ลองคิดดู แต่การหาว่าอะไรบ้างที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นก็ไม่ง่ายเลย แม้ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ แน่นอนว่าในโลกใบนี้ย่อมมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพียงหนึ่งดวงเท่านั้น แต่หากมองออกจากระบบสุริยะในแกแลคซี่อื่นๆอาจมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จำนวนนับไม่ถ้วน แต่ตัวเลข 1 ใช่ว่าจะมีความหมายในเชิงที่ดีเสมอไป เพราะมีการนำมาใช้ในเชิงลบที่สื่อความหมายถึงมีอยู่น้อยและมีค่าน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยิงใหญ่และมีเกียรติบางทีก็อาจเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งที่มีอยู่น้อยหรือสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เป็นได้
เรื่องราวของเลข 2
ฉันรู้สึกตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมเลย ฉันถูกเรียกเป็นจำนวนที่เป็นตราบาป คนบางกลุ่มคิดว่า 2 หมายถึง ความช่วยเหลือ ปีศาจ ความชั่ว แผ่นดิน จริงๆฉันอยากจะหายสาบสูญไป แต่ถ้าไม่มีฉัน โลกก็จะกลายเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดไปเลย ประการแรก คอมพิวเตอร์จะหายไป เนื่องจากตอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัวเลขเพียง 2 ตัวเท่านั้น คือ 0 กับ 1 เรียกว่า “ระบบเลขถามสอง” นอกจากนี้จำนวนที่แสดงถึงระหว่างชายกับหญิงก็คือตัวเลข 2 ถ้าโลกมีเพียงผู้ชายหรือผู้หญิงอย่างเดียวมนุษย์ก็คงสูญพันธ์จากโลกนี้ ยิ่งกว่านี้หากฉันหายไป 12 ญาติของฉันก็จะหายไปด้วย ซึ่งถ้า 12 หายไปจะเกิดความยุ่งเหยิงมากมายไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือปฏิทิน เห็นไม่ว่าเลข 2 มีความสำคัญมากขนาดไหน
เรื่องราวของเลข 3
ตัวเลข 3 เป็นจำนวนที่แสดงถึงความสมบูรณ์แบบและความปรองดอง ดังนั้น 3 จึงถูกกล่าวถึงบ่อยมากในอดีต โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์ พระเยซูได้ของขวัญ 3ชิ้น จากนักปราชญ์ 3 คน คืนชีพกลับมาใน 3 วัน ในทิศตะวันออกสิ่งที่สำคัญที่สุดสามประการคือ ท้องฟ้า แผ่นดิน และ คน โบสถ์ของวัดมีพระพุทธรูปอยู่เพียงไม่กี่องค์ โดยโบสถ์ส่วนใหญ่มีพระพุทธรูปสำคัญเพียงสามรูปเท่านั้น
เรื่องราวของเลข 4
คนประเทศเกาหลีไม่ชอบตัวเลข 4 มากๆขนาดตึกยังไม่มีชั้น 4 เลย เขาจะสร้างให้ข้ามจากชั้น 3 ไปชั้น 5 ส่วนชั้น 4 ก็จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงแทนโดยใช้เป็น F เป็นเพราะตัวเลข 4 ออกเสียงคล้ายคำว่าตายในภาษาจีน แต่ในขณะเดียวกันมีความเชื่อที่ว่าถ้าปกติต้นหญ้าต้องมีสามใบแต่บังเอิญมีต้นที่แตกเป็น 4 ใบถ้าใครพบเห็นก็จะมีโชคลาภ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ออกจะแปลกอยู่เหมือนกัน อย่างไรก็ดี 4 ยังเป็นเลขที่สำคัญมาก อย่างทิศก็แบ่งเป็นสี่ทิศ เหนือ ใต้ ออก ตก และประเทศในฤดูหนาวก็มี 4 ฤดู เลข 4 จึงเป็นเลขที่สำคัญที่แสดง ทิศทางและเวลา
เรื่องราวของเลข 5
เมื่อเขียนคะแนนระหว่างการนับคะแนนบนกระดานเขาทำกันอย่างไร เขียนเป็นตัวเลขเหรอ หรือเขียนโดยวิธีการขีดเส้น วิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีคือการเขียนตัวอักษรภาษาจีน ที่แปลว่าความถูกต้องโดยประกอบไปด้วยเส้น 5 เส้น ก่อนจะมีตัวเลขเกิดขึ้นบนโลก 5 เป็นจำนวนที่สำคัญมาก คนส่วนใหญ่จะนับโดยสิ้นสุดการนับที่ 5 เนื่องจากนิ้วมือและนิ้วเท้าของเรามีข้างล่ะ  5 นิ้ว ดังนั้น ชาวโรมันจึงใช้ตัวเลข 5 เป็นมาตรฐาน

47821

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s