คำถามทางคณิตศาสตร์ 5

Question
มีขนมอยู่ 40 ชิ้นแบ่งให้เด็ก 4 คน คือ A , B , C และ D โดย A มีขนมมากกว่า B 7ชิ้น และ B มีน้อยกว่า C 3 ชิ้น ในขณะที่ D มีมากกว่า B เป็น 2 เท่า ดังนั้นเด็กแต่ล่ะคนจะได้ขนมกันคนล่ะกี่ชิ้น

TR-027

Answer
จากโจทย์เราจะเห็นได้ว่า B จะเป็นตัวหลักในการแก้ไขคำถามข้อนี้ เราสามารถเปลื่ยนเด็กคนอื่นๆโดยเทียบกับ B ได้คือ A = B+7 ; C = B+3 ; D = 2B
ดังนั้น A + B + C + D = 40 จึงแปลงได้เป็น B+7+B+B+3+2B = 40
5B = 40-10 = 30 ; B = 30 / 5 = 6
จึงได้ A = 13 ; B = 6 ; C = 9 ; D = 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s