คำถามคณิตศาสตร์ 3

Question:
นักสืบกำลังกู้ระเบิด โดยเงื่อนไขว่าต้องใช้น้ำ 4 ลิตร วางบนตาชั่งเพื่อกู้ระเบิด แต่เขามีเพียงถังน้ำสองใบที่บรรจุน้ำได้เพียง 3 ลิตรและ 5 ลิตร เค้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้น้ำ 4 ลิตร
 TR-033
Answer:
ก่อนอื่นเขาต้องเทน้ำลงไปยังถัง 5 ลิตร จากนั้นเทน้ำจากถัง 5 ลิตรลงไปยังถัง 3 ลิตร น้ำจะเหลือ 2 ลิตรในถัง 5 ลิตร นำน้ำในถัง 3 ลิตรออก จากนั้นเทน้ำ 2 ลิตรที่เหลือลงในถัง 3 ลิตร จะทำให้ถัง 3 ลิตรเหลือที่ว่างสำหรับเติมน้ำ 1 ลิตร จากนั้นเทน้ำลงในถัง 5 ลิตรใหม่ และเทน้ำลงไปในถัง 3 ลิตรจนเต็ม ดังนั้นถัง 5 ลิตรจะถูกเทน้ำออก 1 ลิตร จึงเหลือ 4 ลิตร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s