ระบายสีแผนที่โลก

imagesION3P22Zในแผนที่โลกมีประเทศอยู่มากมาย ถ้าจะระบายสีแต่ละประเทศโดยมีเงื่อนไขให้ใช้สีน้อยที่สุดและประเทศที่มีพรมแดนติดกันไม่สามารถที่จะใช้สีเดียวกันได้ เราต้องใช้สีทั้งหมดกี่สี?

ปัญหานี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 165 ปีก่อน ตอนนั้นปัญหานี้ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าควรใช้กี่สี ต่อมา ไฮน์ริช เฮช นักคณิตศาสตร์ชาวเยอร์มันพิสูจน์ได้ว่าสามารถระบายได้โดยใช้สีเพียง 5 สี แต่ไม่นานมานี้มีผู้พิสูจน์ได้ว่าสามารถทำได้น้อยกว่า 5 สี ซึ่งอาจารณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอเมริกาพิสูจน์ว่าใช้เพียง 4 สี

การพิสูจน์ปัญหานี้เค้าแบ่งเป็นหลายกรณี ตามจำนวนของการจัดเรียงประเทศในแผนที่ และความเป็นไปได้ของการระบายสี และใช้คอมพิวเตอร์พิสูจน์มากกว่า 1200 ชั่วโมง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s