คำถามทางคณิตศาสตร์ 1

Question
หญิงคนหนึ่งถูกจระเข้จับลูกไป จระเข้บอกว่าจะคืนลูกให้ ถ้าเธอทายถูกว่ามันจะกินลูกของเธอหรือไม่ เธอกลุ่มใจมากเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรจึงได้ลูกคืน ลงคิดว่าเธอควรตอบอย่างไรระหว่าง 1 จระเข้าจะกินเด็ก หรือ 2 จระเข้จะไม่กินเด็ก
 TR-033
Answer
ถ้าผู้หญิงคนนี้ตอบว่าจระเข้จะกินลูกเธอล่ะ ผลจะเป็นอย่างไร ถ้าจระเข้คิดจะกินเด็กจริง นั้นก็หมายความว่าเธอทายใจมันถูกและมันต้องคืนลูกให้เธอ แต่ถ้ามันไม่ได้คิดจะกินเด็ก ก็หมายความว่าเธอทายผิด ซึ่งถ่จระเข้ไม่คิดจะกินเด็กจริงๆ มันก็ต้องคืนลูกให้เธออยู่แล้ว ปัญหาของจระเข้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ปฎิทรรศน์ (Paradox) สรุปได้ว่าหญิงคนนี้ต้องตอบจระเข้ว่ามันจะกินลูกของเธอ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s