การศึกษาคณิตศาสตร์ในประเทศเกาหลี

ในประเทศเกาหลีมีการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์มาตั่งแต่อดีต โดยเฉพาะสมัยของพระเจ้าเซจองที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ ในสมันนั้นมีนักคณิตศาสตร์ชื่อ จางยองซิล มีบมบาทมากในสมัยนั้น เขาเป็นผู้ประดิษฐ์มาตรวัดน้ำฝน และ สิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมาย เขามักถือหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งติดตัวเสมอ ซึ่งคือหนังสือคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า ซันฮักคเยมง แปลว่า ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมาจากหนังสือคณิตศาสตร์ของจีน หนังสือเล่มนี้เน้นวิธีการคำนวณเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงนับเป็นตำราเรียนเล่มสำคัญในสมัยนั้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s