“ทักษะการเชื่อมโยง” (คณิตศาสตร์)

TR-027“ทักษะการเชื่อมโยง”
แนวคิดนี้ได้นำมาใช้ในการทำงานของเครื่องอัตโนมัติที่ใช้อ่านรหัสไปรษณีย์ที่เขียนด้วยลายมือ การจำแนกว่า “รูปร่างที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลื่ยมก็ดี สี่เหลื่ยมก็ดี หลายเหลี่ยมเบี้ยวๆก็ดี ล้วนเป็นรูปประเภทเดียวกับวงกลม” หรือ”เลข 6 ก็ดีเลข 9 ก็ดี ล้วนแต่มีเส้นยื่นออกจากวงกลม จัดเป็นรูปร่างชนิดเดียวกัน” การแบ่งประเภทเช่นนี้ทำให้ได้โดยสมมุติว่า “รูปร่างที่เกิดจากหนังยาง” ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า “ทอพอโลยี” (Topology)นั่นเอง
การใช้ “ทักษะการเชื่อมต่อ” นั่นไม่มีขีดจำกัด แต่ก็ใช่ว่าจะจับโน้นผสมนี้มั่วๆแล้วได้เป็นสินค้าใหม่ออกมา สิ่งสำคัญคือการนำเอาจินตนการอันบรรเจิดที่สามารถมองทะลุถึงแก่นของ “ความน่าใช้งาน” จึงจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจและดึงดูดใจขึ้นมาได้จริง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s