ทักษะการตัดทิ้ง (คณิตศาสตร์)

“ทักษะการตัดทิ้ง”
เวลาพิจรณาปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนนั้น วีธีที่นิยมทำกันมากคือ การตัดส่วนปลีกย่อยของปัญหานั้นออกๆไป และเขียนรูปอธิบายอย่างง่ายขึ้นมาแทน เพื่อให้มองเห็นแก่นแท้ของปัญหาได้โดยตรง การตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก เหลือแต่ข้อมูลที่จำเป็นไว้ เรียกว่าการย่อความ
ด
หากชอบการเดินทางแล้วบางท่านอาจมีคำถามว่าเราจะเดินทางไปกลับระหว่างเมืองอย่างไรโดยไม่ใช้เส้นทางเดิม ซึ่งจะตรงกับโจทย์คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวาดรูปโดยไม่ยกปากกา โดยปัญหาที่โด่งดังที่เป็นที่รู้จักก็คือปัญหาของสะพานทั้ง 7 แห่งเมืองเคอนิกสแบร์ก คำถามมีอยู่ว่า “หากอยากเดินเนในเมือง โดยกำหนดเส้นทางให้เดินข้ามสะพานที่มีอยู่ในเมืองทั้ง 7 แห่งให้ครับแห่งล่ะครั้งเท่านั้น จะทำให้ได้หรือไม่?” นักคณิตศาสตร์ชื่อ เลออนฮาร์ด ออยเลอร์ ได้ตอบคำถามข้อนี้โดยกล่าวว่า “ถ้าผืนดินหรือเกาะที่มีสะพานทอดออกไปเป็นจำนวนคี่มีอยู่ไม่เกิน 2 แห่งแล้ว ก็จะสามารถเดินเล่นตามต้องการได้ แต่สำหรับเมืองนี้มีถึง 4 แห่งจึงทำไม่ได้” ซึ่งออยเลอร์เข้าใจว่าโจทย์ของเมืองก็เหมือนกับโจทย์การวาดรูปโดยไม่ยกปากกา
ดังนั้นเทคนิคการย่อความหรือทำรูปอย่างง่ายเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของปัญหานั้น ไม่ใช่อะไรอื่นไกลเลย คือ “ทักษะการตัดทิ้ง” นั้นเอง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s