ทักษะการจัดเรียงรูป (คณิตศาสตร์)

“ทักษะการจัดเรืยงรูป”

แนวคิดที่ว่า “เมื่อทำการเลื่อนรูปใดๆ ส่วนที่หายไปกับส่วนที่ยื่นออกมาจะมีพื้นที่เท่ากัน” ใช้กันมาตั้งแต่โบราณและไม่ได้จำกัดแค่ในวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ละวิชาอาจใช้แนวคิดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งดูเผินๆก็เป็นวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันด้วย จึงทำให้ถูกมองว่าเป็นคนละวิธีกัน เนื่องจากบทบาทของวิชาคณิตศาสตร์คือ “มองทะลุถึงแก่นแท้ เพื่อทำให้เรื่องราวต่างๆง่ายขึ้น” ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงสามารถรวบรวมสิ่งต่างๆที่แตกต่างกัน แต่โดยเนื้อแท้แล้วเหมือนกันเข้าไว้ด้วยกันได้ เช่น การแก้โจทย์ปัญหาพื้นที่ โดยอาศัยหลักกการที่ว่า “ถ้าหายไปเท่าไร ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น”

TR-051
ตัวอย่างของหลักการที่ว่า “ถ้าหายไปเท่าไร ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น” ที่เป็นที่รู้จักดีคือเรื่องราวของ อาร์คิมีดิส (นักคณิตศาสตร์ ที่มีชีวิตในช่วงสมัยกรีกโบราณ) ได้นำวิธีนี้มาแก้ไขปัญหาของพระราชาว่ามงกฎที่ช่างทองทำนั้นทำจากทองคำแท้ทั้งหมดหรือไม่ และวิธีที่ อาร์คิมีดิสใช้ก็คือ การเติมน้ำให้เต็มภาชนะแล้วหย่อนมงกฎลงไป ก็จะสามารถหาปริมาตรของมงกุฎได้จากปริมาตรน้ำที่ไหนออกมา
ซึ่งในแวดวงคณิตศาสตร์เรียกหลักการ “ถ้าหายไปเท่าไร ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น” ว่า “หลักของคาวาลีเอรี” (Cavalieri’s Principle) ตามชื่อนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s