ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์

มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่า “ทำไมเราต้องเรียนคณิตศาสตร์ด้วยล่ะ”
TR-002
เราเรียนคณิตศาสตร์เพราะมันสามารถเชื่อมโยงไปสู่สิ่งต่างๆใกล้ๆตัวที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน แนวคิดและวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์นั้นไว้อย่างมากมายในโลกใบนี้ เมื่อได้ลองแก้โจทย์ที่เหมือนกับปัญหาเชาว์ไปเรื่อยๆเท่ากับได้ฝึก “วิธีคิดแบบคณิตศาสตร์” และยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนในสังคมปัจจุบัน เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อหาวิธีแก้ไขนั้น หากเรามองปัญหาที่ซับซ้อนอยู่เช่นนั้น ก็คงจะหาทางออกไม่พบเป็นแน่ เช่นนี้ เราจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ประกอบกันอยุ่ให้แยกย่อยลงไป โดยใช้ทักษะการแยกแยะเพื่อทำให้รู้ต้นต่อของปัญหานั้นได้ “ทักษะการเชื่อมโยง”ก็ดี “ทักษะการแยกแยะ” ก็ดีล้วนแต่เป็นทักษะหลักที่สำคัญใน “วิธีคิดแบบคณิตศาสตร์” ทั้งสิ้นแล้ว “ความสามรถเชิงคณิตศาสตร์” ที่สำคัญที่สุดคืออะไร? ความสามารถทางการคำนวณ เช่น ท่องสูตรคูณ การบวก ลบ คูณ หาร การคิดเงิน คำนวณเงินทอนในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญก็จริง แต่ก็เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กๆทุกคนได้รับการฝึกฝนมาในโรงเรียนอยู่แล้ว ซึ่งเราสมควรฝึกทักษะอื่นๆได้แก่ “ทักษะการตัดสิ่งไม่สำคัญทิ้ง” “ทักษะการย่อยส่วน” “ทักษะการคาดเดา” “ทักษะการประมาณ” “ทักษะการจัดเรียงรูป” “ทักษะการอุปมา” “ทักษะการแยกแยะ” และ “ทักษะการเชื่อมโยง” เพื่อสร้างสมองที่คิดแบบคณิตศาสตร์ และแก้ไขปัญหาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งที่มาของเนี้อหา : หนังสือ “คณิตคิดง่าย พลิกโจทย์หินให้เป็นโจทย์หมู”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s