หลักสูตร King Math

a
หลักสูตร KingMath เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์เน้นด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) ที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือเป็นอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้ โดย Mr. Park Myung Jun ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมผู้มีประสบการณ์การสอนนานกว่า 20 ปีเป็นผู้คิดค้นและพัฒนายุทธวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์รวม 38 ยุทธวิธีขึ้นมาเพื่อ ทำให้การแก้ปัญหาโจทย์ยากๆ กลายเป็นเรื่องง่ายสนุกและมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาของหลักสูตร KingMath มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของกระทรวงศึกษาไทย จึงช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น โดยระบบการประเมินผลของ KingMath ที่สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของนักเรียนออกมาเป็น 10 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

ทักษะการเรียนรู้ 4 ด้าน
 • การคิดคำนวน (C)
 • การเข้าใจ (U)
 • การใช้เหตุผล (R)
 • การแก้ปัญหา (P)
สาระการเรียนรู้ 6 เนื้อหา
 • จำนวนและการดำเนินการ
 • เรขาคณิต
 • การวัด
 • ความน่าจะเป็นและสถิติ
 • พีชคณิต
 • กฎและหน้าที่
ผู้สอนจะทำการแก้ไขจุดอ่อนด้วยวิธีการและเนื้อหาที่เหมาะสม พร้อมกับ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางคณิตศาสตร์ต่อไปในระดับที่สูงขึ้นด้วย 38 ยุทธวิธี ในการแก้โจทย์ของ KingMath ที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ ทำให้หลักสูตรได้รับความนิยมสูงสุด มีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร KingMath ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
1.การแก้โจทย์ปัญหาภายใต้สถานการณ์สมมติ
2.การแก้โจทย์ปัญหาโดยการวาดภาพ
3.การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนผัง
4.การแก้โจทย์ปัญหาจากกฎ
5.การแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิต้นไม้
6.การแก้โจทย์ปัญหาด้วยหลักการ
7.การแก้โจทย์ปัญหาด้วยการจัดการ
8.การแก้โจทย์ปัญหาโดยตั้งสมการ
9.การแก้โจทย์ปัญหาจากการคิดย้อนกลับ
10.การแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ
11.การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจำนวนและจำนวนเต็ม
12.การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วนและจำนวนเฉพาะ
13.การแก้โจทย์ปัญหาการหารและการคูณ
14.การแก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นและสถิติ(จำนวน)
15.การแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นกราฟแสดงอัตรา
16.การแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นกราฟบวกและลบ
17.การแก้โจทย์ปัญหาโดยไม่ใช้สมการ
18.การแก้โจทย์ปัญหาโดยการคำนวณแบบกระจาย
19.การแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทวีคูณและการลดลง
20.การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความเร็ว
21.การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎและฟังก์ชัน
22.การแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นกฎในปัญหา
23.การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับงาน
24.การแก้โจทย์ปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเพิ่ม
25.การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนและอัตราส่วน
26.การแก้โจทย์ปัญหาความหนาแน่น
27.การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดราคาและการขาย
28.การแก้โจทย์ปัญหาที่มีการเพิ่มขึ้นของตัวเลขและปริมาณ
29.การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม
30.การแก้โจทย์ปัญหาเส้นรอบรูป
31.การแก้โจทย์ปัญหาการวัดพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมและรูปวงกลม
32.การแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนย้ายของรูปทรงและจุด
33.การแก้โจทย์ปัญหากลิ้งของรูปทรง
34.การแก้โจทย์ปัญหาการสร้างรูปทรงตัน
35.การแก้โจทย์ปัญหาการสร้างแผนที่และรูปทรง
36.การแก้โจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวและรูปทรงตัน
37.การแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรและรูปทรงตัน
38.การแก้โจทย์ปัญหาความจุ

ไม่มีชื่อ

6 thoughts on “หลักสูตร King Math

 1. ที่นี่มีสอนNIMUNOรึเปล่าคะ ค่าเรียนเท่าไหร่คะต่อเดือน

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s