PlayFACTO ชุดรูปทรงเลขาคณิต (Solid Figures)

ลูกบาศก์สามมิติ (cube tower)
เสริมสร้างความเข้าใจพื้นที่ด้วยกิจกรรมต่อบล็อกไม้แสนสนุกการมองเห็นจากด้านบน ด้านหน้าและด้านข้าง เพิ่มพูนการเข้าใจด้วยการมองรูปสามมิติ และการสร้างรูปโดยใช้ลูกบาศก์โซมา ซึ่งเป็นที่นิยมในหลายประเทศ

09

รูปทรงที่เข้าใจง่าย ( Geometric Solids)
พัฒนาการใช้เหตุผล ความเข้าใจเรื่องพื้นที่ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านการต่อชิ้นส่วนรูปสามมิติหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้เรื่องเศษส่วน การเชื่อมโยงและเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปทรงสามมิติ เช่น ทรงกลม ลูกบาศก์ ทรงสีเหลียมมุมฉาก ทรงกรวย ทรงกระบอก ปริซึมฐานหกเหลี่ยม ปริซึมฐานสามเหลี่ยม และพีระมิดฐานสี่เหลื่ยม

10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s